wtorek, 25 lutego 2014

Sprawy Karne - zakres usług

Pierwszy post merytoryczny, poświęcony jest zaprezentowaniu zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką. Publikacja ta ukazuje jedynie punktowe wyliczenie prowadzonych spraw ale mam nadzieje, że mimo to uda mi się przybliżyć profil działalności Kancelarii. 

  • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym
  • reprezentowanie Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym;
  • sporządzenie pism procesowych;
  •  porady prawne w zakresie odpowiedzialności karnej;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
  • reprezentowanie osoby pokrzywdzonej oraz oskarżycieli posiłkowych we wszystkich instancjach postępowania w sprawie;   
  • pomoc prawna podejrzanym oraz tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego;
  • reprezentowanie Klienta przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary jak również w postępowaniach związanych z przedterminowym zwolnieniem z odbywania reszty kary.
  • dochodzenie odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

niedziela, 23 lutego 2014

Pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze orzeczenia SN

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów tego Sądu w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt  I KZP 19/13 (zasada prawna) przyjął że:
"1. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie "środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości" pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego;
2. Sprawcą przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej."