niedziela, 23 lutego 2014

Pranie brudnych pieniędzy - Najnowsze orzeczenia SN

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów tego Sądu w uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt  I KZP 19/13 (zasada prawna) przyjął że:
"1. Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione w tym przepisie "środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości" pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego;
2. Sprawcą przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. może być również sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz